Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Skälig hyra för din hyresrätt

När du hyr en lägenhet ska du inte betala för mycket. Det finns lagar och regler som innebär att du ska betala en skälig hyra. Det innebär att din hyra inte får vara högre än likvärdiga lägenheten som finns i ditt område och det gäller för lägenheten som hyrs ut i ett förstahandskontrakt. Här kan […]