Konsumenthjälp sedan år 2016

TEST: Vårdnadsvalet får många plus

Konsumentenheten_se
Läs mer om Vårdnadsvalet.
Här får du information om Vårdnadsvalet och deras tjänster. Organisationen utgör en viktig resurs i samhället som ger klarhet i frågor om vårdnad om barn för alla involverade parter.

Vårdnadsvalet är främst riktat till vårdnadshavare men kan även användas av tredje part. Tjänstens syfte är att underlätta för domstolar, socialtjänsten samt familj och vänner att respektera vårdnadshavarnas önskemål om vårdnad om barnen i många olika situationer, särskilt med ett vårdnadstestamente.

Frågor om vårdnaden dokumenteras i tre specifika avtal. Dessa tre avtal gäller för ett brett spektrum av situationer som kan uppstå i livet.

  1. Vårdnadstestamente (VV201) – detta skrivs av vårdnadshavare för att säkerställa barnets trygghet om vårdnadshavare skulle avlida.
  2. Vårdnadsavtal (VV202) – detta avtal används av vårdnadshavare som gemensamt kommer överens om vårdnaden om barn. Vårdnadsavtalet ska godkännas av socialnämnden.
  3. Enskilt yttrande (VV203) – detta avtal används av vårdnadshavare och tredje part som ska yttra sig i frågor om vårdnaden, exempelvis inför domstol eller socialtjänsten.
  4. Umgängesrätt (VV204 – detta skriva för att reglera umgänget med den andra föräldern.

Ett efterlängtat val för vårdnadshavare

Med Vårdnadsvalet blir krångliga val och juridiska komplikationer ett minne blott. Här kan vårdnadshavare enklare formulera vårdnaden i olika situationer utan omedelbar inblandning av domstolar. Vårdnad om barn är en betydande samhällsfråga, och eftersom ansvaret oftast vilar på föräldrarna, är Vårdnadsvalets tjänster oerhört värdefulla.

Med Vårdnadsvalet blir det helt enkelt möjligt att hantera vårdnadsfrågor på ett mycket smidigare sätt utan att genast behöva involvera komplicerade juridiska processer. Ett sådant val måste utan tvekan uppskattas av vårdnadshavare, oavsett vilken vårdnadssituation man ska hantera.

Så fungerar tjänsterna

Vårdnadsvalet inför dödsfall, sjukdom eller annan oförmåga att ta hand om barn (VV201) är ett sätt för föräldrar att säkerställa att deras önskan om vem som ska ta över vårdnaden för deras barn respekteras, detta när föräldrarna avlider. Det finns ett att annat begrepp för detta avtal, vilket är Vårdnadstestamente. Detta begrepp är dock felaktigt då det inte är ett testemente i lagens mening och kan heller inte fungera som ett testamente.

Vårdnadsvalet vid vårdnadsavtal (VV202) Om du är vårdnadshavare och gemensamt med den andra förälderna har kommit överens om vem som har vårdnaden måste du skriva ett vårdnadsavtal. Detta gör du för att inte behöva ta ärendet till domstol. Du skickar istället in vårdnadsavtalet till den socialnämnd ditt barn är folkbokfört i.

Vårdnadsvalet vid enskilt yttrande (VV203) Under pågående rättsprocess eller utredning hos socialtjänsten gällande vårdnaden om barn är det viktigt att flera parters åsikter görs hörda. Ett enskilt yttrande gör en vårdnadshavare eller tredje part för att kunna yttra sig över vem man anser ska vara vårdnadshavare och varför. Det går även att yttra sig över vem man anser inte ska vara vårdnadshavare.

Vårdnadsvalet är komplett

Vårdnadsvalet är omfattande och täcker de mest väsentliga aspekterna för föräldrar som önskar dokumentera vårdnaden om barn, både nu och i framtiden. Användningen av Vårdnadsvalet är smidig och enkel, vilket ger flera fördelar.

Sammanfattningsvis är tjänsten högkvalitativ och vi skulle inte bli förvånade om Vårdnadsvalet blir ett standardverktyg för alla domstolar och socialtjänster i Sverige.

Asfaltera uppfart pris

Funderar du på att asfaltera din uppfart? Då finns det flera saker att tänka på. Här hjälper vi dig att

Företagsbil regler

Det finns många regler att tänka på vid köp och körning av företagsbil. I denna artikel tittar vi närmare på

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..