KONSUMENTENHETEN

Begär hjälp från Konsumentenheten

Konsumentenheten kan i vissa fall hjälpa dig

Kom i kontakt med Konsumentenhetens 

Mejla oss för att komma i kontakt med oss

Varningslistan Konsumentenheten

Konsumentenheten kan i vissa fall hjälpa dig