Konsumenthjälp sedan år 2016

Ensam Vårdnad Avtal. Så Gör Du.

I många fall kan ett avtal för ensam vårdnad för barnen vara den enda och bästa lösningen för dig er föräldrar som tänker på barnens bästa. Ett sådant avtal kan du enkelt beställa här.

Här nedan följer information som vi tagit direkt från Dokum.se som utfärdar avtal för ensam vårdnad.

Vid en separation där man har ett eller flera gemensamma barn tvingas man givetvis ändå ha någon form att relation sinsemellan föräldrarna och det krävs då oftast ett ordentligt upplägg för hur man ska dela på umgänget med barnen.

Tillsammans med Dokum kan du skriva ett avtal som gäller för ensam vårdnad men även för hur boendet ska regleras för det gemensamma barnen tillsammans med hur umgänget ska ske mellan föräldrarna.

Fyll i avtal om ensam vårdnad här (gäller även vid delad vårdnad)

Att skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni skriva ett avtal online hos oss genom att besvara några enklare frågor men som givetvis är en komplicerad process i många fall för föräldrarna och de gemensamma barnen. Avtalet är då giltigt och gäller omgående efter att samtliga parter har undertecknat avtalet om vårdnaden av de gemensamma barnen.

Att vara överens för barnens bästa är att föredra; skriv ett avtal för barnens skull.

Skulle ni trots allt inte vara överens om vårdnaden för de gemensamma barnen?

Om ni som föräldrar inte kan enas om barns vårdnad, boende eller rätt till umgänge kan ni få hjälp av kommunen. Om ni inte kommer överens kan tingsrätten fatta beslut.

I första hand skriver vårdnadshavarna ett avtal online och i andra hand kontaktar ni kommunen (inte domstol)

Från och med 1 mars 2022 måste du som barnets förälder i regel först ha deltagit i informationssamtal hos kommunen för att det ska vara möjligt att inleda en process i domstol. Det innebär att innan du går till domstol med en vårdnadstvist ska ni föräldrar försöka lösa konflikten med hjälp av kommunen. Ofta är det en avdelning som kallas familjerätten som genomför ett informationssamtal med er. Det är ett bra sätt att försöka hitta vägar för att komma överens om det som gäller era barn. Du som vårdnadshavare har alltid rätt att få ett samtal om du begär det. Efter samtalet utfärdas ett så kallat samtalsintyg som används om föräldrarna ändå inte kommit överens och väljer att lämna ärendet till domstol.

Skriv ett avtal om delad vårdnad här som även gäller för ensam vårdnad.

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..