Konsumenthjälp sedan år 2016

Föräldramedgivande – Resefullmakt.se utfärdar intyget åt dig

Vi börjar med att vara tydliga! Föräldramedgivande är ett krav när minderåriga barn reser utomlands!

Det finns fortfarande en del föräldrar som hoppas på att slinka igenom både tull, polis, flygbolag m.m och därför struntar i att ordna med ett föräldramedgivande för det barn som ska resa utomlands.

Barn som antingen reser själv, med en vårdnadshavare eller med någon annan än vårdnadshavarna behöver således ett föräldramedgivande annars kan resan både komma att stoppas och dessutom ifrågasättas.

Föräldrar eller vårdnadshavarna bestämmer tillsammans enligt den svenska föräldrabalken

Att ha ett gemensamt barn betyder gemensamt ansvar och det är detta myndigheter i andra länder vill att man också följer och avkräver därför ett föräldramedgivande som styrker att vårdnadshavarna är överens om barnets resa.

Beställ enkelt ett föräldramedgivande från Resefullmakt.se

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..