Konsumenthjälp sedan år 2016

Förenade Bolag GRANSKAS – forenadebolag.se

AVSLÖJANDE: Forenadebolag.se är sajten som dess grundare skapat enbart för att utnyttja sajten till sin fördel för att skada sina konkurrenter i de tiotal andra bolag man driver. Förenade bolag har enbart fungerat som en täckmantel för att på så sätt använda ohederliga metoder till att få fördelar på den fria marknaden.

Många bolag tillsammans med styrelsemedlemmar känner sig hotade av Förenade Bolag och har inte förstått Förenade bolags syfte förens Konsumentenheten förklarat varför Förenade bolag använder sig av hot och trakasserier mot företagare.

Förenade Bolag har som affärsmetod att hota och varna för olika bolag på sin sajt forenadebolag.se för att på så sätt driva sina andra företag utan vidare konkurrens. Man använder sig av rena ohederliga metoder för att skada sina konkurrenter.

Konsumentenheten har mottagit ett stort antal klagomål mot Förenade Bolag där styrelsemedlemmar känner sig trakasserade och hotade av Förenade Bolag.

Förenade bolag skapades förmodligen i tron att hot och trakasserier mot konkurrenter fungerar i Sverige.

Förenade bolag har nu blivit avslöjande där deras affärsmetoder går ut på att hota oskyldiga konkurrenter för att kunna driva sina tiotals andra bolag med flera hundra miljoner kronor i omsättning genom åren man har varit aktiv.

Nedan finner ni en lista på de bolag som Förenade bolag har starka kopplingar till.

Konsumentenheten har tidigare rapporterat om Förenade Bolag som även finns med på varningslistan över bluffbolag i Sverige.

Förenade bolag är ett avancerat bluffbolag som vilseleder och skadar sina kunder och konkurrenter enbart för att nå sitt mål: D.v.s. tjäna så mycket pengar som möjligt via sina tiotal andra bolag och man använder Förenade Bolag fungerar enbart som en kanal för att skada sina konkurrenter och för att nå sitt ekonomiska mål.

Webbsajten Forenadebolag.se används till att skada sina konkurrenter så att man kan tjäna så mycket pengar som möjligt via bolagen nedan:

Citysälj Sverige AB
Viskadalen Fastigheter AB
FriKom i Sverige AB
Västkustens Båtmäklare AB
New Tone Design i Borås Aktiebolag
Adekvat telemarketing i Borås AB
Viskadalen Aplared Bostäder Kommanditbolag
Viskadalen Sjöbo Bostäder AB
Sagacious AB
Silpinge Invest Holding AB
Aki Media AB
Läjets Gräv
Bostäder i Svaneholm AB
Bostäder i Rydboholm AB
PM & NH Fastigheter 1 AB
PM och NH Fastigheter AB
Trandareds Bostäder AB
Bostäder i Dannike AB
Caparica Invest AB
Bostäder i Fritsla Kommanditbolag
Bostäder i Dammsvedjan AB
Bostäder i Villastaden AB
Konsult Phillip Manfredsson AB
Ellies lilla fastighet AB
FRI Holding AB
Textilstaden Sirius AB
Ivson Holding AB
Nordisk Miljöenergi NME AB
Fastighets AB Textilstaden

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..