Konsumenthjälp sedan år 2016

Företagsbil regler

Det finns många regler att tänka på vid köp och körning av företagsbil. I denna artikel tittar vi närmare på brukarkort för anställda som kör företagsbil och vad arbetsgivare bör tänka på.

När en anställd kör en företagsbil så är det egentligen fråga om en utlåning av bilen. Beroende på situationen är det viktigt att skaffa ett brukarkort som styrker att den anställde har fått låna bilen, oavsett om det gäller en låneperiod som är tillfällig eller för en längre period. Brukarkortet skaffas online hos officiella www.brukarkort.se.

Ett exempel på när det är viktigt att en anställd har ett brukarkort är när den anställde behöver kunna styrka att hon eller han har tillstånd att köra bilen, antingen i tjänsten eller privat. Det är särskilt viktigt att styrka utlåningen om den anställde har skulder, annars finns risken att domstol bifaller Kronofogdens beslag av bilen för att täcka skulderna.

Viktigt att tänka på reglerna

Tänk på att brukarkortet reglerar den anställdes körning av bilen som företaget äger. Det är en ansvarsfull handling att reglera körningen, exempelvis vem som ska betala böter, parkeringsavgifter, vägskatter eller självrisk.

Allt fler företag dokumenterar sina avtal med anställda som ska köra företagsbilar. Detta underlättar för alla parter och minskar risken för konflikter.

Utan brukarkort kan det bli tvister

Om ni inte reglerar användningen av era företagsbilar kan det leda till tvister med anställda om vem som ska stå för uppkomna böter. Dessutom kan det uppstå oklarheter kring vem som ska betala parkeringsavgifter, vägskatter, trängselskatt med mera.

Det är fördelaktigt för båda parter att upprätta ett brukarkort. Detta säkerställer körningen och skyddar både arbetsgivaren och den anställde från framtida juridiska problem.

Asfaltera uppfart pris

Funderar du på att asfaltera din uppfart? Då finns det flera saker att tänka på. Här hjälper vi dig att

Företagsbil regler

Det finns många regler att tänka på vid köp och körning av företagsbil. I denna artikel tittar vi närmare på

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..