Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Hyresgästföreningen bluff – Lurar Hyresgäster

Hyresgästföreningen finns med på vår varningslista.

Hyresgästföreningen ha publicerats på vår varningslista. Klicka här för att se hela varningslistan.

Har du också drabbats av Hyresgästföreningen?

De flesta har blivit lurade utan att ens själva veta om detta. Har du någonsin hyrt en bostad, ja då är du tyvärr en av de drabbade.

Läs mer här nedan.

Du blir lurad på pengar i ditt hyresavtal, ”oavsett om du är medlem eller inte hos Hyresgästföreningen”. I hyresförhandlingslagen finns en paragraf som lyder; ”En förhandlingsordning medför skyldighet för hyresvärden att på eget initiativ förhandla med hyresgästorganisationen i fråga om höjning av hyra för en lägenhet. Det som är mycket uppseendeväckande och som har kommit som en överraskande nyhet för hyresgäster i Sverige är att Hyresgästföreningen tvingar till sig att vara förhandlingsparten, trots att Hyresgästföreningen inte har rätt till detta. Hyresgästföreningen har ingen exklusiv rätt att vara parten som förhandlar alla hyror i Sverige. Hyresgästföreningen är en privat förening.

Ditt hyresavtal är mycket suddigt och saknar även prissättning att belasta dig som hyresgäst med 144 kronor per år. Utan att du är medveten om det så luras du att betala 144 kronor till Hyresgästföreningen för att de ska förhandla om din hyra. Det står inte i din hyresavi att du betalar 144 kronor.

Det är farligt att Hyresgästföreningen är den enda part som kan företräda dig i hyresförhandlingar med din hyresvärd. Att som enda part få kunna företräda hyresgäster i Sverige skapar farlig monopolmakt. Du ska själv kunna välja ditt ombud när det är dags för hyresförhandlingar. Du bör också vara medveten om att det finns andra förhandlingsaktörer som har möjlighet att sänka din hyresökning bättre än Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningens upplägg när du debiteras för en hyresförhandling är ett bedrägeri.

Vad du bör göra?

Säg upp ditt medlemskap hos Hyresgästföreningen omedelbart. Det kan du göra via knappen här nedan. Låt inte Hyresgästföreningen lura dig på dina pengar. Avsluta medlemskapet du har hos Hyresgästföreningen.