Konsumenthjälp sedan år 2016

Se upp för Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen arbetar sofistikerat och nässlar sig in i samhället på ett mycket destruktivt sätt

Hyresgästföreningen i Sverige lurar hyresgäster.

Detta är en varning till samtliga hyresgäster i Sverige att vara uppmärksammade på att Hyresgästföreningen lurar och vilseleder hyresgäster i Sverige.

Hyresgästföreningen omsätter miljarder kronor per år och en stor del av pengarna härrör från den verksamhet gällande hyressättningsavgift.

De flesta hyresgäster i Sverige är inte medvetna om att man betalar en hyressättningsavgift till Hyresgästföreningen varje månad. Denna hyressättningsavgift är nämligen dold i din hyresavi. Hyresgästföreningen har alltså i det dolda fakturerat samtliga hyresgäster i Sverige vare sig man är medlem hos Hyresgästföreningen eller inte.

Detta agerande ser Konsumentenheten mycket allvarligt på.

Hyresgästföreningen har i många år varit väldigt dolda med hur denna hyressättningsavgift har meddelats samtliga hyresgäster i Sverige.

Hyresgästföreningen har gjort sitt yttersta för att hyresgäster inte skall protestera mot denna hyressättningsavgift genom att inte tala om för hyresgästerna att den existerar. Det är ytterst allvarligt att Hyresgästföreningen i det dolda fakturera hyresgäster i Sverige.

Se upp för Hyresgästföreningen.

Är du medlem hos Hyresgästföreningen är rådet att du omedelbart avslutar ditt medlemskap.

Konsumentenheten har även fått in väldigt många klagomål på att Hyresgästföreningen inte alls vill hjälpa de hyresgäster som behöver det.

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..