Konsumenthjälp sedan år 2016

LIVFÖRSÄKRING FOLKSAM VARNING

VARNING – Livförsäkring Folksam – Lurar anhöriga på pengar

Konsumentenheten vill varna för den livförsäkring som tillhandahålls av Folksam.

Anhöriga har klagat på att Folksam oriktigt hävdar att den avlidne inte har tecknat en livförsäkring och därmed lurar Folksam både de anhöriga samt den avlidne.

Konsumentenheten ser mycket allvarligt på att försäkringsbolaget Folksam oriktigt inte vill betala ut det försäkrade beloppet till de anhöriga och istället hävdar att ingen försäkring har tecknats.

Motiveringen Folksam har vid många tillfällen är att den avlidne slängt på luren vid tecknande av en livförsäkring.

Konsumentenheten vill varna allmänheten för att teckna en livförsäkring hos Folksam då risken är stor att inga pengar utbetalas när den anhörige avlider. Folksam har systematiskt hävdat att den avlidne helt enkelt har slängt på luren vid tecknande av en livförsäkring vilket kan te sig mycket märkligt då den försäkrade ringer in till Folksam just för att teckna en livförsäkring och inte bli av med en sådan livförsäkring.

Folksams motivering till varför en livförsäkring inte har tecknats är endast en anledning man använder sig av för att slippa betala ut det belopp till de anhöriga som den avlidne har tecknat i sin livförsäkring.

Efter egen utredning kan Konsumentenheten konstatera att Folksam medvetet lurar de anhöriga på pengar när det tecknade livförsäkringsbeloppet skall betala ut.

Teckna inte en livförsäkring hos Folksam då risken är enorm att inga pengar kommer att betalas ut när din anhörig avlider.

Livförsäkring Folksam

Konsumentenheten kommer att uppdatera denna varning till allmänheten med mer uppgifter om hur Folksam lurar anhöriga vid tecknande av en livförsäkring.

Det finns många fler alternativ till att teckna en livförsäkring än hos folksam.

Alla de stora försäkringsbolag i Sverige kan vara dig behjälplig med att teckna en livförsäkring.

Konsumentenheten vill alltså råda dig till att teckna en livförsäkring någon annanstans än Folksam då risken är stor att du som anhörig kan komma att bli lurad på pengar.

 

 

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..