Konsumenthjälp sedan år 2016

Semesteransökan. Så gör du för att maximera semesterdagarna.

Du som är arbetstagare (anställd) har enligt svensk lag rätt till 25 betalda semesterdagar per år. Du har rätt till detta oavsett vilken anställningsform du uppbär. Som arbetstagare kan du själv inkomma med önskemål och synpunkter på din semester.

Gå direkt till ansökan om semester här.

När du önskar ta ut semester ska du lämna in en ansökan till din arbetsgivare. I din ansökan ska det framgå datum för när du vill ta ut din semester. Vi hjälper till och beskriver hur du på bästa sätt planerar inför din semester och hur din arbetsgivare kan komma att agera.

Ansök om semester för dig som är anställd

Om du är anställd och ska på semester behöver du ansöka om detta hos din arbetsgivare. Din arbetsgivare tar emot din ansökan skriftligen där arbetsgivaren sedan tar ett beslut om din semester beviljas eller inte.

Din arbetsgivare har en skyldighet att bevilja en fortlöpande ledighet på minst fyra veckor under månaderna juni – augusti. Denna semester kallas huvudsemestern.

Beroende på vilket kollektivavtal du har kan det förekomma skillnader. Om du har rätt till semesterlön under din ledighet är kravet att du har tjänat in betald semester.

Om du önskar ta ut semester utanför huvudsemestern kan du alltid ansöka om det. Arbetsgivaren ska sedan godkänna semestern.

Rätten till 25 betalda semesterdagar gäller oavsett anställningsform men vid korttidsanställning eller deltidsanställning kan arbetstagaren i stället få räkna med att få ut semesterersättning i samband med lönen.

Skicka in din ansökan om semester i god tid

Vi rekommenderar att din arbetsgivare i god tid får din ansökan om semester för att där kunna ta ett beslut som sedan gynnar dig och du beviljas då förhoppningsvis en semester. Skicka inte in din ansökan om semester till din arbetsgivare i närtid när din semester är tänkt att bli av. Din arbetsgivare kan komma att neka din ansökan om semester om det är alldeles för nära in på.

Ansök om semester här

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..