Konsumenthjälp sedan år 2016

Skalhuset.se Bluffbolaget som medvetet lurar dig

Skalhuset.se – Med många dåliga omdömen.

Skalhuset.se säljer olika tillbehör till mobiltelefoner och har som upplägg att marknadsföra prudukter de inte har överhuvudtaget.

När du sedan beställer den vara av Skalhuset som du är intresserad av beställer du i själva verket en dålig kopia av originalet eller en helt annan vara.

Missnöjda kunder

Konsumentenheten vill upplysa konsumenter om att Skalhuset.se fått oerhört många klagomål från missnöjda kunder.

Falsk marknadsföring 

Skalhuset.se är under undredning gällande otillbörlig marknadsföring då Skalhuset har satt i system att marknadsföra prudukter de inte alls har utan lurar sedan kunden att köpa en dåliga kopia eller en helt annan vara i hopp om att kunden inte skall protestera.

Kunder som har valt att protestera mot att fel varar har skickats av Skalhuset.se så har Skalhuset som standard uppgett att man som kund får stå för dyra fraktkostnader om man önskar ångra sig.

Skalhuset finns med på Konsumentenhetens Varningslista  

Skalhuset.se finns med på Konsumentenhetens Varningslista med anledning av att ett stort antal konsumenter har blivit vilseledda till att köpa andra varor än vad som faktiskt har beställts.

Konsumentenheten ser mycket allvarligt på Skalhusets vilseledande marknadsföring och vill därför varna konsumenter genom att undvika att handla från Skalhuset.

 

 

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..