Konsumenthjälp sedan år 2016

Spärrat bankkonto. Så överklagar du! Viktigt!

Många har fått sina bankkonton spärrade av bankerna i Sverige. Här hjälper vi till och reder ut hur du kan gå till väga.

Har du fått dina bankkonton spärrade eller tjänster avslutade? Då kan du fylla i formuläret för att erhålla en sammanställning av det beslut du vill ha omprövat av banken med de uppgifter du själv uppger. Omprövningen/överklagan skickas sedan till din e-postadress i en PDF-fil som behöver skrivas ut och undertecknas för att sedan sändas över till berörd bank.

Det är inte ovanligt att man idag får sina bankkonton spärrade eller andra tjänster avslutade av banken

Vi rekommenderar att man alltid begär en omprövning av beslutet och/eller överklagar det beslut banken har tagit. I många fall avslutar banken samtliga tjänster man har hos banken så som bankkonton, bank-ID, sparkonton, bankkort, depåkonton med mera. I dagens allt mer digitala samhälle känns ett sådan ödesdigert beslut från banken som ett hårt slag mot en privat och det kan även många gånger kännas som att man utesluts från det svenska samhället i och med att man som tidigare inte längre har möjlighet att exempelvis identifiera sig med ett bank-ID hos förslagsvis Skatteverket. Kan i många fall också kännas jobbigt att man inte har möjlighet att betala med kort för maten man vill köpa till sig själv och sin familj.

Begär alltid en omprövning av bankens beslut och/eller överklaga beslutet

Det är viktigt att man överklagar bankens beslut om att avsluta samtliga av de tjänster man har hos banken eftersom att det ibland kan vara ett stort missförstånd som ligger till grund för bankens beslut.

Fyll i omprövningsformuläret / överklagandeformuläret

Fyll i det enkla formulär för att framställa en färdig PDF-fil som sedan mejlas över till den e-postadress du uppger i formuläret för att sedan snabbt och enkelt skriva ut och undertecknar handlingen som sedan ska sändas över till banken för att sedan hoppas på att banken tar ett nytt positivt beslut i ärendet.

Begär omprövning/överklaga bankens beslut om att spärra dina bankkonton.

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..