Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Regler för att kunna flytta till en annan kommun med barn

Att flytta till en annan kommun med barn är ofta en stor förändring för familjen som helhet och det är viktigt att vara medveten om de regler och bestämmelser som gäller. Här kan du ta del av några allmänna riktlinjer att ta hänsyn till vid en sådan flytt. Det är viktigt att komma ihåg att […]

Regler när du ska flytta utomlands med barn

Många länder i världen kräver att få se dokumentation på att båda vårdnadshavarna godkänner att en av vårdnadshavarna får flytta utomlands med barnet. Om samtycket saknas finns det länder som kan neka dig att få registrera dig som boende i landet. Dessa regler finns till för att skydda barn från att föras bort i andra […]