Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Familjer till kriminella ska snart kunna vräkas – ”många familjer oroade”

En ny lag som ger hyresvärdar befogenhet att avhysa familjer till kriminella personer förväntas träda i kraft i maj. Förslaget framfördes i den statliga utredningen ”Tryggare bostadsområden”, som syftar till att möjliggöra uppsägning av hyresgäster som begår brott i omgivningen, bostaden, fastighetens gemensamma utrymmen eller i lokalen. Många familjer känner oro och undrar vad som […]