Konsumenthjälp sedan år 2016

Varning för Trulyboating AB, tidigare Västkustens Båtmäklare

Konsumentenheten vill varna för bolaget Trulyboating AB

Trulyboating AB vars tidigare bolagsnamn är Västkustens Båtmäklare är ett bolag Konsumentenheten vill varna för.

Trulyboating AB har kopplingar till andra bolag

Bolag som kan kopplas till Trulyboating AB är bl.a Förenade Bolag. Förenade Bolag har satt i system att smutskasta sina konkurrenter för att på så sätt försöka styra marknaden till sin egen fördel och tjäna mer pengar. En väldigt ohederlig metod.

Varning för Trulyboating AB

Trulyboating AB har sin verksamhet på adress Sten Sturegatan 4 i Göteborg, det är samma adress som Förenade Bolag. Verksamheten verkar gå ut på att försöka sälja båtar till överpriser. Undvik TrulyBoating AB.

Trulyboating är satt på Konsumentenhetens Varningslista.

Konsumentenheten har placerat TrulyBoating AB på varningslistan.

Varningslistan hittar ni här

Uppgifter om TrulyBoating AB från alla bolag.

Uppgifter från allabolag enligt följande:

TrulyBoating AB
Org.nr: 556727-5333
Telefon: 031-7876211
Besöksadress: STEN STUREGATAN 4
Ort: 411 39 Göteborg
Län: Västra Götalands län

 

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..